HOME >產品專區
分類: 輸出端子

TL223-2 Ø 4mm 歐規插座
連接方式M4螺牙及焊接孔

TL223 Ø 4mm 歐規插座
4mm輸入端子,使用螺帽固定,尾端1.9

TL223-1 Ø 4mm 歐規插座

TL217 Ø 4mm 歐規插座
4mm輸入端子,使用螺帽固定,尾端4mm

TL216 Ø 4mm 歐規插座
4mm輸入端子,尾端1.5mm PIN 
1 
hongkai-tw.com c 2010 All Rights Reserved